Uw financiële administratie is een perfect hulpmiddel om uw bedrijf te monitoren. Als u alle cijfers op een rij heeft, kunt u niet alleen goed zien hoe het met uw onderneming gaat. Maar ook wat u kunt doen om uw bedrijf nog beter en efficiënter te laten functioneren, optimaliseren noemen wij dat.

Als u uw bedrijfsadministratie goed op orde heeft, weet u hoeveel omzet u draait en of deze groeit. U krijgt een goed beeld van de directe inkoopkosten, het personeel, huisvesting,  algemene en kantoorkosten. Is de verhouding tussen kosten en baten niet optimaal, dan kunt u meteen ingrijpen. Door bijvoorbeeld de marge op uw producten of diensten te verhogen, een kostenbesparing te realiseren of door overige bedrijfsprocessen te analyseren.

Maakt uw bedrijf een mooie groei door, dan kunt u na grondige analyse van uw interne cijfers ook precies zien waarin en tot welke hoogte u eventuele investeringen kunt aangaan.

Polderman Financiële Dienstverlening maakt zich sterk voor uw bedrijfsadministratie

Het voeren van een goede bedrijfsadministratie kost veel tijd. En tijd is geld. Zeker voor een ondernemer. Het is voor u waarschijnlijk veel lucratiever om uw kostbare tijd te besteden aan uw core business, uw klanten en uw prospects. Wij kunnen dan succes boeken met uw administratie.

Waar kunt u aan denken?

Onze administratieve basiswerkzaamheden bestaan uit:
 • de verwerking van inkoop- en verkoopfakturen
 • de verwerking van kas- en bankmutaties
 • de verwerking van memoriaalposten zoals de loonjournaalpost
 • het opzetten, bijhouden en verwerken van een vast activa register
 • het verzorgen van openstaande posten debiteuren en crediteuren
 • het verzorgen van de aangifte omzetbelasting
 • het samenstellen van de fiscale jaarrekening
Onze extra werkzaamheden bestaan onder meer uit:
 • het opstellen van maand- & kwartaalrapportages
 • het opstellen van bedrijfsprognoses
 • het opstellen van liquiditeitsprognose
 • het opstellen van een ondernemingsplan
 • het inrichten en adviseren van uw financiële administratie
 • het optimaliseren van uw administratieve organisatie
 • het adviseren over de groei van uw onderneming bv door financiering
 • het werk waarvoor u denkt ons nodig te hebben

U kunt kiezen voor een totaalpakket waarbij wij alle onderdelen vanuit onze basis werkzaamheden voor uw verwerken, maar u kunt ook kiezen voor onderdelen daarvan. Bijvoorbeeld de controle van uw administratie en het opstellen van de jaarrekening en fiscale aangiften.

Onze fiscale werkzaamheden bestaan uit:
 • de aangifte omzetbelasting
 • de aangifte loonbelasting
 • de aangifte vennootschapsbelasting
 • de aangifte inkomstenbelasting
 • de aangifte dividendbelasting
 • de aangifte schenk- en erfbelasting
 • de fiscale vragen waar u denkt ons voor nodig te hebben
Onze advieswerkzaamheden bestaan uit:
 • advisering voor de keuze van de rechtsvorm
 • advisering bij de start van uw onderneming
 • advisering bij de inrichting van uw administratie
 • advisering en begeleiding bij externe organisaties (banken & verzekeraars)

Bij Polderman Financiële Dienstverlening nemen wij uw loonadministratie graag voor onze rekening

Bij een goede loonadministratie komt veel kijken. Elke maand weer is het van belang dat de verwerking op tijd en correct wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de netto loonbetalingen aan uw personeel, de aangifte loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen.

Daarnaast hebben medewerkers allerlei vragen over onkostenvergoedingen, arbeidscontracten, aanvullende verzekeringen, noem maar op. Wij hebben veel ervaring op dit gebied en overleggen graag met u wat wij op dit vlak voor u kunnen betekenen.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 • de aanlevering van de maandelijkse salarisstroken
 • de maandelijkse loonjournaalpost (eventueel gesplitst per afdeling)
 • de verzamel- en/of premieloonstaat
 • de betaallijst netto lonen
 • de aangifte loonbelasting
 • de jaaropgave voor de belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
 • de jaaropgave voor uw medewerker voor de aangifte inkomstenbelasting

Wij kunnen nog veel meer voor u betekenen op het gebied van personeelszaken

Desgewenst helpen wij u ook graag bij het inrichten en onderhouden van personeelsdossiers. Wij kunnen arbeidscontracten voor u opstellen. U vanuit een financiële invalshoek adviseren bij het aannemen van nieuw personeel. De in- en uitdienstmeldingen bij de diverse instanties verzorgen. De nota’s van de pensioeninstanties afhandelen. Een proforma berekening maken alsmede het geven van advies op het gebied van de werkkostenregeling (WKR).  Aan u de keus welke werkzaamheden u zelf wilt oppakken of door ons wilt laten uitvoeren.